Czy wykonanie koncertu jest dziełem czy usługą artystyczną? Czy z artystą możesz zawrzeć umowę o dzieło, czy “ozusowaną” umowę zlecenia? Dowiedz się tego podczas szkolenia „Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury”, które poprowadzi Natalia Miłostan, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w pracy i współpracy z instytucjami kultury.

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych informacji o kształtowaniu umów cywilnoprawnych w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia otrzymają dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami.

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury – online – 10 lutego 2023 r. (piątek), 10.00-15.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować! 

Program szkolenia:

 • Umowa zlecenie – istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu.
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Oznaczenia stosowane w umowie, podstawy prawne zawarcia umowy w instytucjach kultury
 • Strony umowy – określenie stron, zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej)
 • Okres, na jaki umowa jest zawarta. Jak opisywać umowy na czas nieokreślony w instytucjach kultury
 • Zobowiązanie umowne – charakterystyka usług objętych umową, wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę, procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy (odniesienie w umowie).
 • Obowiązki w umowie  a swoboda kształtowania umów.
 • Prawa autorskie w umowie.
 • Wynagrodzenie – różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia, terminy płatności, zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę, kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług, zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.).
 • Kary umowne – zabezpieczenie interesów zamawiającego, przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych.
 • Zakaz konkurencji, obowiązek zachowania tajemnicy, a dostęp do informacji publicznej
 • Zakończenie umowy, wypowiedzenie.
 • Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia.

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury – online – 10 lutego 2023 r. (piątek), 10.00-15.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować! 
 • Termin szkolenia: 10 lutego (piątek) 2023 r. w godzinach 10:00-15:00
 • Koszt udziału: 330 zł netto/brutto od osoby – dla osób, które zarejestrują się do 20 stycznia 2023 r. lub 360 zł netto/brutto – dla osób, które zarejestrują się po 20 stycznia 2023 r.

Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.

 • Do 8 lutego 2023 r. na adres podany w formularzu otrzymasz przypomnienie o szkoleniu wraz z linkiem dostępowym do platformy, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
 • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu 1-2 dni po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz w dzień szkolenia ok. godz. 8.00.
 • Certyfikat w formie elektronicznej otrzymasz w ciągu 1-2 dni po szkoleniu. Na życzenie możesz otrzymać certyfikat w formie papierowej do ok. 14 dni po szkoleniu.
Prowadząca szkolenie: Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa."

W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2015 -2019 pracownik samorządowej instytucji kultury praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP. Aktualnie współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi jako of counsel w zakresie zamówień publicznych.

Od maja 2018 pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w instytucjach kultury, gdzie oprócz obowiązków wskazanych w art. 39 RODO zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowy, w tym w ramach doradztwa prawnego dotyczącego wdrażania i stosowania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1. Absolwentka IV edycji Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na Polskiej Akademii Nauk.
Może Cię zainteresuje szkolenie “Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji?”. Zarejestruj się!

Szkolenie: Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?

A może potrzebujesz dawki fachowej wiedzy w formie książkowej?

Książki

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.