Czy wiesz, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej może oznaczać odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Już dzisiaj zgłoś się na szkolenie online „Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?”, które poprowadzi dr Joanna Ojdana.

Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?
– 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek), 10.00-14.30
– Kliknij, żeby się zarejestrować!
Program szkolenia:
I. Podstawy wdrażania kontroli zarządczej w instytucji kultury.
1. Podstawy prawne i definicje.
2. Zadania kierownika instytucji w obszarze kontroli zarządczej.
3. Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostce.
II. Dokumenty tworzące system kontroli zarządczej i realne wykorzystanie zebranych w nich danych w działalności instytucji kultury.
1. Grupa Standardów A – Środowisko wewnętrzne:
– przestrzeganie wartości etycznych,
– kompetencje zawodowe,
– struktura organizacyjna,
– delegowanie uprawnień.
2. Grupa Standardów B – Cele i zarządzanie ryzykiem:
– misja,
– określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
– identyfikacja ryzyka,
– analiza ryzyka,
– reakcja na ryzyko.
3. Grupa Standardów C – Mechanizmy kontroli:
– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
– nadzór,
– ciągłość działalności,
– ochrona zasobów,
– mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
III. Dialog i współdziałanie w instytucji w aspekcie kontroli zarządczej
1. Informacja i komunikacja:
– bieżąca informacja,
– komunikacja wewnętrzna,
– komunikacja zewnętrzna.
2. Rola kierownika jednostki w komunikowaniu zespołowi funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji kultury.
IV. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej
1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.


Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?
– 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek), 10.00-14.30
– Kliknij, żeby się zarejestrować!
  • Termin szkolenia: 16 stycznia (poniedziałek) 2023 r. w godzinach 10:00-14:30
  • Koszt udziału: 330 zł netto/brutto od osoby – dla osób, które zarejestrują się do 31 grudnia 2022 r. lub 360 zł netto/brutto – dla osób, które zarejestrują się po 31 grudnia 2022 r.

Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.

  • Do 13 stycznia 2023 r. na adres podany w formularzu otrzymasz przypomnienie o szkoleniu wraz z linkiem dostępowym do platformy, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
  • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu 1-2 dni po szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz w dzień szkolenia ok. godz. 8.00.
  • Certyfikat w formie elektronicznej otrzymasz w ciągu 1-2 dni po szkoleniu. Na życzenie możesz otrzymać certyfikat w formie papierowej do ok. 14 dni po szkoleniu.
Prowadząca: dr Joanna Ojdana – absolwentka historii, europeistyki, zarządzania w administracji publicznej, akademii menedżera, practitioner business coach, trener umiejętności społecznych, mediator; zastępca dyrektora w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu; wykładowca na Uniwersytecie Opolskim (Wydział Nauk Społecznych); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury (2017 r.), laureatka srebrnego Laura Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider Społeczno-Gospodarczy (2020 r.).
Od ok. 15 lat zawodowo i społecznie specjalizuje się w wielu obszarach działalności kulturalnej, w szczególności: realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym (w tym ochroną zabytków) i edukacją kulturową, praktycznymi aspektami kontroli zarządczej w działalności instytucji kultury, komunikacją i budowaniem relacji, współpracą pomiędzy sektorem kultury i edukacji, budowaniem kapitału społecznego wokół instytucji oraz wolontariatem w kulturze.
Już dzisiaj możesz zgłosić się na szkolenie online “Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury”, które poprowadzi prawniczka Natalia Miłostan. Wypełnij zgłoszenie!

 

One thought on “Szkolenie: Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.