Dziś mija termin złożenia wniosków do czterech programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Jak tylko odpoczniecie po ich wysłaniu, możecie siadać do kolejnych wniosków.

/żeby uzyskać szczegółowe informacje kliknij w śródtytuł/

EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu EtnoPolska 2019. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wnioski w programie EtnoPolska mogą składać: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
  • działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2.
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł. Minimalny wkład własny wynosi 5 proc. budżetu zadania. Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Jeśli masz partnera na Ukrainie, możesz złożyć wniosek do programy Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. W ramach programu można otrzymać dofinansowywane pobytu grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Wnioski w programie mogą składać: samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu można sfinansować: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, kieszonkowe dla uczestników ze strony ukraińskiej, honorarium tłumacza, koszty transportu grupy ukraińskiej do Polski i na Ukrainę.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 r.

Teatr Polska

Trwa również nabór do programu Teatr Polska. W jego ramach teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena przez Komitet Organizacyjny nadesłanych projektów objazdów spektakli zarekomendowanych na podstawie ich wiarygodności organizacyjnej i finansowej.

W ramach programu można sfinansować wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych zaangażowanych w realizację objazdu oraz koszty działań edukacyjnych oraz koszty promocji objazdu. Nabór trwa do 10 kwietnia 2019 r.

Generacja 5.0

Jeśli działasz na rzecz seniorów możesz złożyć wniosek w programie Generacja 5.0 Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu można sfinansować:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do uczestników projektu;
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu;
  • organizację wydarzeń kulturalnych (częściowo);
  • koordynację projektu (częściowo);
  • ewentualne porady specjalistyczne.

Wnioski do programu mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne oraz gminy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł. Nabór trwa 28 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.