umowy cywilnoprawne

Zapraszamy na szkolenie “Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury”, które poprowadzi Natalia Miłostan, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w pracy i współpracy z instytucjami kultury.

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych informacji o kształtowaniu umów cywilnoprawnych w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia otrzymają dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami.

Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury – online – 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), 9.00 – 15.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować! 

Program szkolenia:

 • Umowa zlecenie – istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu.
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Oznaczenia stosowane w umowie, podstawy prawne zawarcia umowy w instytucjach kultury
 • Strony umowy – określenie stron, zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej)
 • Okres, na jaki umowa jest zawarta. Jak opisywać umowy na czas nieokreślony w instytucjach kultury
 • Zobowiązanie umowne – charakterystyka usług objętych umową, wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę, procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy (odniesienie w umowie).
 • Obowiązki w umowie  a swoboda kształtowania umów.
 • Prawa autorskie w umowie.
 • Wynagrodzenie – różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia, terminy płatności, zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę, kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług, zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.).
 • Kary umowne – zabezpieczenie interesów zamawiającego, przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych.
 • Zakaz konkurencji, obowiązek zachowania tajemnicy, a dostęp do informacji publicznej
 • Zakończenie umowy, wypowiedzenie.
 • Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia.

Metodyka

 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł (netto/brutto). Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 • Po wysłaniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.
 • Do 26 marca 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz link dostępowy do platformy ZOOM, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
 • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz bezpośrednio po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej otrzymasz pocztą tradycyjną do 14 dni po szkoleniu.

W razie pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość na adres menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń – tel. 603803614.

– Kliknij, żeby się zarejestrować na szkolenie “Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury”!
Sprawdź inne szkolenia realizowane przez MenedżerKultury.pl
Prowadząca szkolenie: Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa."

W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2015 -2019 pracownik samorządowej instytucji kultury praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP. Aktualnie współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi jako of counsel w zakresie zamówień publicznych.

Od maja 2018 pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w instytucjach kultury, gdzie oprócz obowiązków wskazanych w art. 39 RODO zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowy, w tym w ramach doradztwa prawnego dotyczącego wdrażania i stosowania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1. Absolwentka IV edycji Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na Polskiej Akademii Nauk.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.