Zorganizuj szkolenie dla pracowników Twojej instytucji lub dla grupy instytucji w Twoim mieście lub powiecie! Wybierz jeden ze sprawdzonych tematów lub zleć przygotowanie szkolenia specjalnie dla Ciebie w oparciu o potrzeby Twoje i Twoich pracowników.

Kim jestem?

Nazywam się Paweł Kamiński. Od wielu lat uczestniczę, w różnych rolach, w projektach realizowanych w obszarze kultury, zarówno o charakterze lokalnym czy regionalnym, jak i ogólnopolskim. Oprócz tego zajmuję się tworzeniem i dostarczaniem specjalistycznych treści oraz prowadzeniem i organizowaniem szkoleń dla pracowników samorządowych instytucji kultury.

Od 2015 r. prowadzę serwis internetowy MenedżerKultury.pl, jestem również autorem publikacji książkowej pt. “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Jestem zarówno praktykiem, jak i teoretykiem w swojej dziedzinie. Od 12 lat zarządzam instytucjami kultury (obecnie Ośrodkiem Postaw Twórczych we Wrocławiu), a oprócz działalności trenerskiej i eksperckiej piszę doktorat z ekonomii poświęcony działalności instytucji kultury.

Co proponuję Twojej instytucji?

Mogę zrealizować szkolenie dla załogi Twojej instytucji lub dla pracowników kilku instytucji z Twojego miasta czy powiatu. Mogę zaprojektować szkolenie specjalnie dla Ciebie w oparciu o potrzeby Twoje i Twoich pracowników. Wiem jak to zrobić. Jestem praktykiem, ale mam  również solidne przygotowanie trenerskie – jestem absolwentem Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Być może zainteresują Cię tematy szkoleń, które już realizowałem. Szczególnie polecam następujące:

  • Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

To szkolenie realizowałem w różnych wariantach zarówno jako otwarte, jak i jako zamknięte na zlecenie instytucji. Można powiedzieć, że to mój bestseller.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in. jak przebiega procedura oceny wniosków w programach MKiDN, jak napisać wniosek tak, żeby trafiał w kryteria oraz jak tworzyć budżet projektu? Jeśli masz projekty lub wnioski, które dotychczas nie uzyskały dofinansowania, możemy nad nimi pracować podczas szkolenia.

  • Działalność samorządowych instytucji kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Szkolenie przede wszystkim dla dyrektorów oraz pracowników wydziałów kultury w urzędach administracji samorządowej. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w dość ogólny sposób reguluje funkcjonowanie instytucji kultury. Powoduje to problemy w stosowaniu przepisów i prowadzi do sytuacji, w której w szczegółowych kwestiach źródłem prawa w coraz większym stopniu jest orzecznictwo sądów administracyjnych nie zaś tekst samej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podczas szkolenia poznasz m. in. rozstrzygnięcia dotyczące powoływania i odwoływania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, relacji pomiędzy dyrektorami a organizatorami i innych aspektów działalności instytucji kultury.

  • Kultura z głową… w chmurze – zastosowanie bezpłatnych narzędzi Google w zarządzaniu projektem kulturalnym

Sam tworzę projekty i uczestniczę w wielu przedsięwzięciach. Bez biegłości w obsłudze różnorodnych narzędzi, takich jak Dokumenty, Arkusze, Formularze, Kalendarze czy Witryny Google chyba bym sobie nie poradził. Podczas szkolenia dowiesz się jak zastosować w praktyce możliwości, które są dostępnie zupełnie za darmo dosłownie na kliknięcie.

  • Instytucja kultury w środowisku lokalnym

To jedno z moich ulubionych szkoleń. Podczas niego dowiesz się więcej o tym, jaką rolę Twoja instytucja może pełnić w społeczności. Będzie szczypta teorii – teoria wartości kultury, teorie kapitału społecznego, ale będzie też czas na to, aby konkretnie zastanowić się, co Twoja instytucja może zrobić, żeby wzmacniać czynniki kapitału społecznego i lepiej funkcjonować w środowisku lokalnym.

To tylko przykładowe tematy szkoleń. Jeśli interesują Cię inne, związane w szczególności  z działalnością instytucji kultury, zarządzaniem kulturą oraz zarządzaniem projektami mogę je dla Ciebie przygotować.

Skontaktuj się ze mną!

Jeśli chcesz przeszkolić załogę swojej instytucji lub zorganizować szkolenie dla instytucji kultury w Twoim mieście lub powiecie napisz do mnie: menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń 603803614.

 

Fot. Maciej Borowski/Dolnośląska Kultura i Sztuka DOKiS.pl