Dzisiaj we Wrocławiu odbędą się przesłuchania kandydatów na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej (BWA). Ich koncepcje programowe można od wczoraj można znaleźć w sieci.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w połowie sierpnia ogłosił konkurs na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej. Do konkursu stanęło 6 kandydatów z czego 5 spełniło wymogi formalne, wśród nich: Maciej Bujko, Anna Mituś, Jolanta Bielańska, Krzysztof Kucharczyk i Michał  Bieniek.

Ich koncepcje programowe wczoraj, tj. 3 września 2020 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz tego w BIP opublikowane zostały wszystkie dokumenty, które udostępniano kandydatom na ich indywidualne wnioski, w tym sprawozdania finansowe, regulaminy i inne dokumenty.

O ile sama decyzja o ogłoszeniu konkursu i nieprzedłużeniu kontraktu dotychczasowemu dyrektorowi Markowi Puchale wzbudziła we Wrocławiu kontrowersje (o czym można posłuchać m. in. materiale Radia RAM), o tyle publikacja koncepcji przed rozstrzygnięciem konkursu jest komentowana jako dobra praktyka poprawiająca transparentność konkursu. Tym bardziej, że miasto zrobiło więcej niż wymają przepisy.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 ust. 5a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej program działania instytucji musi zostać podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury poprzez publikację na swojej stronie podmiotowej BIP organizatora lub na stronie internetowej instytucji. Przepis, wprowadzony w życie w 2019 r. dotyczy jednak tylko koncepcji programowej powołanego dyrektora czyli zwycięzcy konkursu. Wrocław tymczasem upublicznił koncepcje wszystkich kandydatów i to przed rozstrzygnięciem konkursu.

W przeszłości zdarzało się, że organizatorzy, jak i dyrektorzy bronili się przed ujawnianiem treści programów działalności instytucji kultury, które są integralną częścią umów dot. warunków organizacyjno- finansowych działalności instytucji podpisywanych przed powołaniem dyrektora instytucji kultury. Gdy ktoś domagał się ujawnienia treści programu niektórzy organizatorzy odmawiali twierdząc, że dane te nie stanowią informacji publicznej.

Z taką sytuacją zmierzyła się m.in. aktywiści stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska, którzy w 2017 r. zwrócili się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udostępnienie pełnej dokumentacji Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Marszałek odmówił, stwierdzając m. in., że koncepcje mogą zawierać elementy twórcze, a tym samym autorom mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych.

Stowarzyszenie złożyło skargę na decyzję Marszałka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu powołując się m.in. na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011 r. NSA stwierdził w nim, że w informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez organ administracji publicznej, ale charakter mają również takie dokumenty, które organ wykorzystuje do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet wtedy gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu. Podstawowe bowiem znaczenie ma fakt, iż dokumenty te służą realizacji zadań publicznych przez określone organy i zostały wytworzone na zlecenie tych organów. Nie chodzi bowiem o rozporządzenie prawami autorskimi, lecz o dostęp do treści dokumentu stworzonego właśnie na zlecenie organu administracji publicznej w celu realizacji zadań publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał skargę aktywistów Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej za zasadną i nakazał Marszałkowi udostępnienie koncepcji złożonych przez kandydatów na dyrektora teatru.

Wyrok WSA w Poznaniu — sygn. akt. II SAB/Po 75/17

Wyrok NSA z 15 lipca 2015 r. — sygn. akt. I OSK 667/11

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.