Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP – kolejna edycja szkolenia online z udziałem doświadczonej prawniczki Natalii Miłostan.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP – online – 26 marca 2021 r. (piątek), 9.00 – 14.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować!

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które weszły w życie w styczniu 2021 r. Uczestnicy szkolenia otrzymają dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

Metodyka: case studies, dyskusja, prezentacja, wykład, praca nad wzorami dokumentów

Program szkolenia:

1. Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Nowe i zmienione definicje w Prawie zamówień publicznych:
a. Definicje Wykonawcy i zamawiającego,
b. Pisemność i jej rozumienie w Ustawie Pzp
c. Warunki zamówienia a warunki udziału
3. Ustawa o finansach publicznych a Prawo zamówień publicznych
a. Zasady wydatkowania środków publicznych
b. Celowość, gospodarność i oszczędność – jak zapewnić
4.Szacowanie wartości zamówienia:
a. dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia a obowiązek stosowania ustawy,
b. wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
c. problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
d. problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
e. szacowanie wartości zamówienia o charakterze mieszanym
5. Planowanie zamówień publicznych:
a. Obowiązki i uprawnienia
b. Zasady tworzenia planów
c. Wzór planu zamówień publicznych
6. Sprawozdawczość zamówień publicznych:
a. Wzór sprawozdania
b. Sposób i metoda jego składania
7. Funkcjonowanie platformy e-zamówienia – aspekty praktyczne
8. Regulamin zamówień publicznych – praktyczne aspekty jego tworzenia.
9. Analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień wyłączonych spod rządów ustawy, w tym:
a. sposób sformalizowania zamówień ze względu na ich wartość – wprowadzenie pośrednich progów kwotowych,
b. upublicznianie zamówień ,
c. komunikacja z wykonawcami,
d. określenie warunków zamówienia,
e. forma umowy.
10. sposoby zawierania umów z Kodeksu cywilnego:
a. oferta i jej przyjęcie,
b. przetarg,
c. negocjacje,
11. zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, w tym zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto
12. Kodeks cywilny a Regulamin zamówień publicznych

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza  elektronicznego.

  • Po wysłaniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.
  • Do 25 marca 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz link dostępowy do platformy ZOOM, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
  • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz bezpośrednio po szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej otrzymasz pocztą tradycyjną do 14 dni po szkoleniu.

W razie pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość na adres menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń – tel. 603803614.

Sprawdź nasze inne szkolenia!

Uczestnicy szkolenia, które odbyło się 18 stycznia 2021 r., o Natalii Miłostan i jej szkoleniu wypowiadali się tak: „kompetentna prowadząca”, „rzetelna wiedza przekazana w bardzo przystępny sposób”, „dobre przygotowanie merytoryczne trenera, komunikatywność, ciekawe filmy omawiające np. plan zp”, „dobrze przygotowany trener, fachowiec w swojej dziedzinie”, „prowadzone przez praktyka, konkretne przykłady, doświadczenie prowadzącej”.

Na pytanie o to, czy poleciliby szkolenie innym osobom odpowiedzieli tak:

Prowadząca: Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „ Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.
W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2015 - 2020 pracownik samorządowych instytucji, w tym instytucji kultury, praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.