Aż 70 procent artystów czuje niepewność dotyczącą źródeł dochodów. Takie są wnioski z badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury.

NCK opublikowało wstępne wyniki badania dotyczącego sytuacji polskich artystów oraz określenia pożądanych przez nich dróg rozwoju polskiej polityki kulturalnej. Badania zostały zainicjowane przez Zespół ds. Polityki Tożsamości, który jest jednym z Zespołów Eksperckich działających przy Narodowym Centrum Kultury.

Badania dotyczyły sztuki (pytania o najwybitniejszych twórców i dzieła, wizję sztuki i autocenzurę), ekonomii (pytania o ocenę obecnej sytuacji i hipotetycznych rozwiązań systemowych) i tożsamości (kwestie tożsamości zbiorowej i stosunku do przeszłości).

Wyniki badań w części dotyczącej aspektów ekonomicznych dotyczących artystów w Polsce nie napawają optymizmem. Aż 32 proc. artystów, którzy wzięli udział w badaniu deklaruje, że w ostatnich miesiącach czuło, że ich źródło dochodów jest niepewne i niestabilne. Kolejne 37,5 proc. stwierdziło, że zdarzyło im się tak czuć w przeszłości. Największą grupę wśród osób obawiających się o stabilność dochodów stanowią plastycy. Jedynie 30 proc. spośród ogółu badanych twórców nie doświadczyło w ostatnim okresie takiego niepokoju. 1,3 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi.

W ankiecie badanym artystom przedstawiono szereg możliwych systemowych rozwiązań problemu związanego z sytuacją ekonomiczną twórców. Najpopularniejsze wśród badanych artystów okazuje się „uproszczenie procedur pozyskiwania środków publicznych przez artystów” oraz „zwiększenie liczby i zakresu zleceń dla artystów ze strony instytucji państwowych”. Większość z badanych artystów uznała również, że dobrym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wpływu na politykę kulturalną zrzeszeń branżowych artystów.

Raport wstępny (cząstkowy) z badania „Sytuacja artystów w Polsce” dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.