Burmistrz Międzyrzecza chciał połączyć miejski ośrodek kultury z muzeum, które zarządza wielkim obiektem fortyfikacyjnym. Zamiar ten negatywnie zaopiniowała Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej.

Przypomnijmy. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz chciał połączyć Międzyrzecki Ośrodek Kultury z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. W sierpniu 2017 r. Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła na jego wniosek tzw. uchwałę intencyjną dotyczącą połączenia instytucji. Uzasadnienie połączenia zawarte w załączniku do uchwały liczyło niecałe pół strony i nie zawierało żadnych konkretów. Według burmistrza utworzenie jednej instytucji miało umożliwić m. in. „efektywne planowanie i organizację pracy, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej” oraz przyczynić się do „jeszcze bardziej gospodarnego wykorzystania środków publicznych”.

Przeciwko planom burmistrza protestowali m. in. pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Krytyczny stosunek do propozycji burmistrza wyrażał również ówczesny dyrektor MOK Andrzej Sobczak. Obawy związane z ewentualnym połączeniem mieli również pasjonaci militariów i fortyfikacji.

Opinia po 5 miesiącach

Żeby do połączenia instytucji mogło dojść konieczna była pozytywna opinia działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady do Spraw Muzeum i Miejsc Pamięci Narodowej. Zgodnie z Ustawą o muzeach tego typu instytucja może zostać połączona z inną instytucją kultury, tylko wówczas, gdy połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Oceny skutków ewentualnego połączenia dokonuje ww. Rada.

Rozpatrywanie wniosku o opinię trwało kilka miesięcy. Wreszcie 16 stycznia 2018 r. Rada do Spraw Muzeum i Miejsc Pamięci Narodowej opinię wydała.

– Rada popiera wszelkie działania zmierzające w kierunku usprawnienia i modernizacji muzeów w zakresie ich zarządzania. Mając zatem na uwadze szczególne znaczenie Muzeum dla podtrzymania pamięci o przyszłości, kształtowania i upowszechniania wiedzy, prowadzenia badań, a przede wszystkim dla sprawowania skutecznej i fachowej opieki nad zabytkami i udostępniania ich publiczności oraz w celu uniknięcia marginalizowania działalności Muzeum, mając także na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom zgromadzonym w Muzeum, Rada negatywnie zaopiniowała wniosek – czytamy w dokumencie.

Rada nie wykluczyła w 100 procentach możliwości połączenia obu instytucji. Podstawowym warunkiem byłoby jednak nadanie nowotworzonej instytucji kultury statusu muzeum a ponadto dokonanie wnikliwej analizy skutków połączenia – organizacyjnych, merytorycznych, finansowych i społecznych.

Odwołany za krytykę?

Niestety pomyślnej dla międzyrzeckich instytucji kultury opinii Rady do Spraw Muzeum i Miejsc Pamięci Narodowej na stanowisku dyrektora nie doczekał Andrzej Sobczak. Został odwołany przez burmistrza pod koniec ub. roku. Dyrektor od dłuższego czasu był w sporze z burmistrzem. Krytykował również plany dotyczące połączenia ośrodka z muzeum. Burmistrz zlecił więc kontrolę w MOK i z dość błahych powodów odwołał dyrektora.

Fot. Wikimedia Commons

One thought on “„Nie” dla połączenia ośrodka kultury z muzeum

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.