Wójt Gminy Kołbaskowo (woj. zachodniopomorskie) ogłosiła „otwarty nabór” na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w trybie „bez konkursu”. Czy taki sposób wyłonienia kandydata na dyrektora instytucji kultury jest zgodny z prawem?

Małgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo ogłosiła nabór na dyrektora GOKSiR z siedzibą w Przecławiu. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej określa wymagania w stosunku do kandydata, zakres zadań na stanowisku dyrektora, wymagane dokumenty, a także termin ich składania. Oprócz tego ogłoszenie wskazuje, że do przeprowadzenia naboru zostanie powołania komisja. Ogłoszenia zawiera też załącznik określający zakres programu działania instytucji, który jest jednym z dokumentów wymaganych od kandydatów. Jednocześnie w ogłoszeniu można znaleźć informację, że nabór jest przeprowadzany w trybie bez konkursu w rozumieniu artykułu 16 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. O co w tym więc chodzi i czy wójt miała prawo ogłosić nabór w takiej formie?

Ogłoszenie wygląda jak typowe ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Nie mam w nim jednak odwołania do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. I słusznie, bo ustawa nie dotyczy instytucji kultury.

Jednocześnie wójt nie miała obowiązku organizacji konkursu, bo GOKSiR nie znajduje się w ustalanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (określa go Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu).

Organizacja konkursów w instytucjach spoza wykazu ma charakter fakultatywny. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, procedura konkursowa w obu przypadkach może być taka sama, ponieważ organizator decydujący się na przeprowadzenie konkursu w instytucjach, w których nie jest on obligatoryjny, sam ustala procedurę.

W mojej opinii oznacza to, że Wójt Gminy Kołbaskowo miała prawo ustalić taką procedurę wyłonienia kandydata na dyrektora. Miała też prawo zastosować procedurę analogiczną do naborów na wolne stanowisko urzędnicze i nie musiała nazywać tej procedury konkursem.

Więcej o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów instytucji kultury dowiesz się z książek: “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” oraz “Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

“Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.