p. o. dyrektora instytucji kultury

Czy rada gminy może dać prawo burmistrzowi do opiniowania planu finansowego samorządowej instytucji kultury?

Rada jednej z gmin w Województwie Zachodniopomorskim uchwaliła podjęła uchwałę w sprawie zmian w statucie ośrodka kultury. Wśród zmian znalazł się zapis o opiniowaniu przez burmistrza planu finansowego ośrodka.

W statucie zapisano, że podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest, „zaopiniowany przez burmistrza” i zatwierdzony przez dyrektora, roczny plan finansowy na dany rok budżetowy, uwzględniający wysokość dotacji od gminy, środki niezbędne do wypłaty wynagrodzenia pracowników, a także środki potrzebne do utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność ośrodka.

Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił ten zapis jako nie znajdującą oparcia w przepisach ingerencję w kompetencje dyrektora instytucji kultury.

Jak uzasadnił wojewoda zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucja kultury, jako osoba prawna, jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków (art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 cyt. ustawy).

Ośrodek kultury jest więc samodzielną instytucją kultury, w imieniu której czynności prawne – również w zakresie spraw finansowych, podejmuje jej Dyrektor. On bowiem – co wynika wprost z brzmienia art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.