Ruszył nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Program zwany czasem kulturalnym budżetem obywatelskim jest jednym z najciekawszych programów dotacyjnych NCK.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury. O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program w latach 2013-2016.

W programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 można otrzymać 30 tys. zł dotacji. Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2016 r. Szczegółowe Informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 – nabór

Na fot. spotkanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne z mieszkańcami Gminy Przemków (woj. dolnośląskie)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.