Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, dla którego Województwo pełni funkcję organizatora.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to uznana scena teatralna z ponad stuletnią historią. Od 1999 roku kierował nim Krzysztof Orzechowski, który w październiku 2015 r. obchodził jubileusz 45-lecia pracy twórczej. Wydarzenie to, było swego rodzaju podsumowaniem dorobku, podziękowaniem za lata owocnej pracy na rzecz rozwijania działalności Teatru i promowania kultury.

Aby wystartować w konkursie na dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie trzeba mieć wyższe wykształcenie (pierwszego lub drugiego stopnia). Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych oraz absolwenci kierunków artystycznych (reżyseria teatralna, teatrologia, aktorstwo) lub prawa, ekonomii (w tym ekonomii kultury), zarządzania i marketingu a także osoby, które ukończyły studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu lub zarządzania w kulturze.

Aby stanąć do konkursu trzeba też opracować koncepcję funkcjonowania teatru zawierającą m. in.: misję i wizję Teatru jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, cele strategiczne, cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) oraz program działania na okres co najmniej trzech sezonów artystycznych.

Jak informuje Urząd Marszałkowski ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostaną propozycje kandydatów, którzy określą koncepcję funkcjonowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odnoszącą się w szczególności do realnych, a nie intencyjnych sposobów-warunków realizacji wyznaczonych celów.

Koncepcja powinna zawierać także założenia oferty programowej Teatru (kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, promocyjno-wydawniczej etc.). Oczekiwane są oferty, która będą prezentować wysoką jakość repertuarową Teatru, wyróżniające się wrażliwością na zachodzące procesy i wyzwania cywilizacyjne, prezentujące twórcze sposoby przekazywania treści, sposoby poszukiwania nowych form uczestnictwa, budowania relacji z otoczeniem, w tym z grupami o utrudnionym (z różnych powodów) dostępie do dóbr kultury; oferty wyjątkowej, spójnej z wizją i misją Teatru, budującej jego markę i pozycję na rynku.

Termin składania dokumentów upływa 13 marca 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

Konkurs na dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

fot. Jakub Hałun – Wikimedia Commons, the free media repository

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.