Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do udziału w projekcie szkoleniowym DK+ Zaproś na do siebie!

Do projektu mogą się zgłaszać beneficjenci wszystkich edycji programu Dom Kultury+ realizowanych w latach 2010-2016. W ramach projektu wyłonionych zostanie 12 Lokalnych Partnerów, z których każdy zaprosi nas do siebie na 3 szkolenia z następujących bloków tematycznych:

1. Wzmacnianie instytucji (Szkolenia przeznaczone dla instytucji kultury działających lokalnie w danej gminie, pracowników wydziałów kultury samorządu terytorialnego, animatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z instytucją; możliwe jest również zorganizowanie Szkoleń w ramach spotkań studyjnych dla beneficjentów programu DK+ z danego regionu).

Proponowane tematy:

 • Budowanie zespołu;
 • Praca projektem;
 • Budowanie publiczności;
 • Tworzenie strategii rozwoju instytucji kultury;
 • Finanse w instytucji kultury – dla pracowników merytorycznych.

2. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej (w Szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy instytucji kultury i wydziałów kultury samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, animatorzy, przedstawiciele biznesu oraz reprezentanci innych podmiotów działających w sektorze kultury; możliwe jest również zorganizowanie Szkoleń w ramach spotkań studyjnych dla beneficjentów programu DK+ z danego regionu).

Proponowane tematy:

 • Budowania i wzmacnianie partnerstw lokalnych;
 • Liderzy lokalnych społeczności – jak wzmacniać ich potencjał?;
 • Działaj wspólnie! – metody, narzędzia i korzyści ze współpracy międzysektorowej;
 • Festyn jako wydarzenie kulturalne;
 • Budowanie kapitału społecznego w oparciu o tradycje lokalne;
 • Partnerstwo w projektach.

3. Edukacja i animacja kulturowa (Szkolenia przeznaczone dla przedstawicieli środowiska kultury i edukacji; wymagane jest wspólne uczestnictwo przedstawicieli obydwu środowisk).

Proponowane tematy:

 • Metody pracy animacyjnej w środowiskach wykluczonych;
 • Metodyka edukacji artystycznej i aktywizujące metody edukacji twórczej;
 • Tradycja i nowoczesność w edukacji kulturowej;
 • Wykorzystywanie nowych mediów w edukacji kulturowej;
 • Interdyscyplinarność w procesie nauczania – jak jedno tłumaczyć innym;
 • Aktywność twórcza jako proces całościowy i multidyscyplinarny;
 • Edukacja kulturowa – podtrzymywanie tradycji narodowej i budowanie poczucia patriotyzmu lokalnego.

Pod koniec czerwca w Warszawie odbędzie się obowiązkowe spotkanie wszystkich Lokalnych Koordynatorów. Podczas spotkania, przy wsparciu Koordynatora ze strony Narodowego Centrum Kultury oraz zewnętrznych trenerów, Lokalni Koordynatorzy będą mogli zdiagnozować potrzeby szkoleniowe instytucji, by następnie wraz ze swoimi zespołami wybrać tematy szkoleń. Każda instytucja może wybrać tematy szkoleń najbardziej adekwatne do jej potrzeb z zastrzeżeniem, że co najmniej jedno z nich musi pochodzić z bloku tematycznego Wzmacnianie instytucji.

Planowany termin realizacji szkoleń: 5 września-30 listopada 2016

Nabór potrwa do 6 czerwca 2016. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2016. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

DK+ Zaproś nas do siebie!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.