p. o. dyrektora instytucji kultury

Czy organizator może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakres działalności instytucji kultury wprowadzając do statutu zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu, promocji turystyki i rekreacji?

Kilka miesięcy temu samorządowych jednej z gmin w Województwie Świętokrzyskim postanowili poszerzyć zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury o zadania z zakresu sportu i rekreacji. W tym celu Rada Gminy podjęła uchwałę mającą na celu zmianę nazwy Gminny Ośrodek Kultury na Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, jednocześnie zmieniając statut instytucji. Uchwała została unieważniona przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Prawnicy Wojewody Świętokrzyskiego zwrócili uwagę na to, że wprawdzie w podstawie uchwały powołano jedynie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to jednak treść nowego statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu wyraźnie wskazuje na to, iż zamiarem Rady jest, oprócz zadania w zakresie upowszechniania kultury, również inna działalność, obejmująca realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji turystyki i rekreacji itp.

Ze statutu wynikało, że zadaniem Centrum jest upowszechnianie sportu i rekreacji, w tym organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych umożliwiających podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników.

Zdaniem organu nadzoru uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa.

– Zgodnie z orzecznictwem Sądów Administracyjnych nie można podzielić poglądu, zgodnie z którym to jedynie wola organizatora decyduje o tym, jakie zadania będą przypisane tworzonej przez niego instytucji kultury, według jakich zasad taka instytucja będzie działała oraz według jakich reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

Według Wojewody Świętokrzyskiego samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej oznacza także, że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury. Tymczasem rada gminy, bez podstawy prawnej, w sposób niejako ukryty, zmieniając nazwę połączyła działania Gminnego Ośrodka Kultury z zadaniami z zakresu sportu, wbrew przepisom ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Zgodnie z ustawą formami organizacyjnymi instytucji kultury są: muzea, domy kultury, teatry, opery, świetlice oraz biblioteki.

Według organu nadzoru działalność sportowa prowadzona powinna być w oparciu o przepisy ustawy z 25 czerwca 2010 r. o Sporcie, z których wynika, iż działalność sportową prowadzi się w szczególności w formie Klubu Sportowego działającego jako osoba prawna, czyli odrębny podmiot. Inny jest również sposób finansowania sportu.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

2 thoughts on “Statut instytucji kultury: Łączenie działalności kulturalnej i sportowej

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.