Szukasz pieniędzy na realizację swojego projektu? Sprawdź do jakich programów i konkursów dotacyjnych trwają obecnie nabory!

W tej chwili trwa nabór do kilku programów i konkursów dotacyjnych ogłoszonych przez podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe.

/żeby uzyskać szczegółowe informacje kliknij w śródtytuł/

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Film

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii oraz jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Począwszy od 2019 roku instytucją zarządzającą programem Film jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Do programu mogą aplikować: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 tys. zł brutto a maksymalna 600 tys. zł brutto. Nabór trwa do 29 marca 2019 roku.

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Instytucją zarządzająca programem jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Do programu mogą aplikować: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, samorządowe instytucje kultury oraz uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł brutto a maksymalna 200 tys. zł brutto. Nabór trwa do 29 marca 2019 r.

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich. Instytucją zarządzająca programem jest Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

Do programu mogą aplikować: państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, publiczne szkoły artystyczne, państwowe uczelnie artystyczne. Nabór trwa do 29 marca 2019 r.

Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Instytucją zarządzająca programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Do programu mogą aplikować: samorządowe instytucje kultury , organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 tys. zł brutto a maksymalna 400 tys. zł brutto. Nabór trwa do 29 marca 2019 r.

Niepodległa 2019

Biuro Programu Niepodległa ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego Niepodległa. Celem programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie: festiwali, koncertów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), rekonstrukcji historycznych, wystaw wraz z katalogami, projektów edukacyjno-animacyjnych, wytyczenia i oznakowania szlaków tematycznych i historycznych oraz mural.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł brutto a maksymalna 100 tys. zł brutto. Nabór trwa do 26 marca 2019 r. do godziny 15.59.

Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – organizatorzy stwarzają przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 15 tys. zł. Nabór trwa do 18 marca 2019 r.

Małe Miasto

Małe Miasto to konkurs dotacyjny Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.). Cel zostanie osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady i zajęcia praktyczne. Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 8 do 12 lat, mieszkające w gminach od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W konkursie mogą brać udział fundacje i stowarzyszenia przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Nabór trwa do 31 marca 2019 r.

Chcesz zorganizować szkolenie dla swojej instytucji z tworzenia projektów i pisania wniosków do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - napisz wiadomość na menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń - 603803614

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.