Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło konsultacje publiczne projektu dokumentu programowego pt. „Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”.

Jak informuje Ministerstwo opracowanie i przyjęcie dokumentu kierunkowego wspierającego zieloną i cyfrową transformację w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych stanowi realizację jednego z tzw. kamieni milowych w ramach reformy A.2.5 Wzmocnienie potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz rozwoju gospodarczego, stanowiącej jeden z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokument, który Ministerstwo udostępniło do konsultacji dotyczy w szczególności:

  • identyfikacji kluczowych średnio- i długoterminowych wyzwań w sektorze kultury i kreatywnym, z uwzględnieniem  wniosków wyciągniętych z kryzysu COVID-19;
  • zapewnienia zgodności z ogólnymi zasadami UE, w tym równości płci i niedyskryminacji, w projektach, które mają otrzymać wsparcie;
  • identyfikacji potencjału ekologicznych i cyfrowych narzędzi i platform w celu sprostania tym wyzwaniom;
  • współpracy i transferu wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i kreatywnym a sektorami nauki, edukacji, technologii i biznesu, z uwzględnieniem ogólnych zasad UE, w tym równości płci i niedyskryminacji;
  • identyfikacji preferowanych opcji udzielania wsparcia publicznego dla działań w ramach sektorów kultury i kreatywnych.

Projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN pod adresem: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/dokument-programowy-bdquoramy-wsparcia-sektorow-kultury-i-kreatywnych-w-polscerdquo-4024.php.

Uwagi do projektu należy zgłaszać w terminie 30 dni od dnia jego opublikowania, na adres dmisk@kultura.gov.pl.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.