Czy koncepcje programowe kandydatów na dyrektora instytucji kultury stanowią informację publiczną? Według sądu w Poznaniu – tak. Według sądu w Krakowie – nie.

Zgodnie z art. 15 ust. 5a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej program działania instytucji musi zostać podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury poprzez publikację na swojej stronie podmiotowej BIP organizatora lub na stronie internetowej instytucji. Przepis, wprowadzony w życie w 2019 r. dotyczy jednak tylko koncepcji programowej powołanego dyrektora czyli zwycięzcy konkursu. Jednak kwestia jawności koncepcji kandydatów na dyrektora instytucji kultury została rozstrzygnięta kilka lat temu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Koncepcje służą realizacji zadań publicznych

W 2017 r. aktywiści stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska zwrócili się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udostępnienie pełnej dokumentacji Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Marszałek odmówił, stwierdzając m. in., że koncepcje mogą zawierać elementy twórcze, a tym samym autorom mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych.

Stowarzyszenie złożyło skargę na decyzję Marszałka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu powołując się m.in. na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011 r. NSA stwierdził w nim, że w informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez organ administracji publicznej, ale charakter mają również takie dokumenty, które organ wykorzystuje do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet wtedy gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu. Podstawowe bowiem znaczenie ma fakt, iż dokumenty te służą realizacji zadań publicznych przez określone organy i zostały wytworzone na zlecenie tych organów. Nie chodzi bowiem o rozporządzenie prawami autorskimi, lecz o dostęp do treści dokumentu stworzonego właśnie na zlecenie organu administracji publicznej w celu realizacji zadań publicznych. WSA w Poznaniu uznał skargę aktywistów za zasadną i nakazał Marszałkowi udostępnienie koncepcji złożonych przez kandydatów na dyrektora teatru.

Koncepcje kandydatów to dokumenty prywatne

Trzy lata później, w czerwcu 2020 r. obywatelka zwróciła się do Prezydenta Krakowa o udostępnienie kopii koncepcji programowych złożonych przez kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela. Prezydent koncepcji nie udostępnił stwierdzając, że koncepcje programowe uczestników konkursu, którzy nie zostali wybrani w konkursie stanowią nie stanowią informacji publicznej i w związku z tym nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Odmawiając udzielenia informacji przedstawiciele miasta argumentowali, że koncepcje kandydatów są dokumentami prywatnymi. Pochodzą od osób niepełniących funkcji publicznych i nie są związane bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, w tym dysponowaniem funduszami publicznymi.

Kobieta, której Prezydent odmówił udzielenia informacji, zaskarżyła tę decyzję do sądu. W grudniu 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podzielił stanowisko miasta (orzeczenie nieprawomocne). Według sądu dopiero w przypadku zatrudnienia osoby która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora przedstawiona przez nią koncepcja programowa stanie się dokumentem urzędowym zawierającym informację publiczną. Z tego powodu nie można uznać, że jako informacje w ramach dostępu do informacji publicznej można by udostępnić dokumenty złożone przez kandydata w trakcie konkursu.

Można inaczej

Tymczasem okazuje się, że są organizatorzy instytucji kultury, którzy nie tylko nie odmawiają udostępnienia koncepcji wszystkich kandydatów startujących w konkursach, ale publikują je w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu. Tak było w przypadku dwóch ostatnich konkursów, które odbyły się we Wrocławiu, tj. na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej oraz na dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.