Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do programu Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa. Do podziału jest 9,5 mln zł.Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i państwowe uczelnie artystyczne. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł a maksymalna 500 tys. zł.

Projekty powinny promować wybitne nazwiska twórców polskiej kultury oraz prezentować najbardziej wartościowe zjawiska i tendencje w kulturze polskiej, zarówno te aktualne, jak i historyczne. Realizacja zadań może odbywać się również w ramach znaczących międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych lub wpisywać się w postanowienia zawarte w obowiązujących międzyrządowych i resortowych programach współpracy w obszarze kultury.

W programie wskazano trzy działania odzwierciedlające priorytety geograficzne MKiDN:

  • Partnerstwo Wschodnie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina),
  • Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja),
  • Pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym: Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chiny, Republika Korei.

Nabór do programu jest dwuetapowy. Etap pierwszy – składania wstępnych projektów ma pozwolić na wyłonienie propozycji najlepiej dopasowanych do specyfiki kraju, w którym się odbędzie i mających największy potencjał realizacyjny. Dofinansowania przyznawane będą na okres dwóch lat, przy założeniu, że w roku 2016 przeprowadzone i sfinansowane zostaną działania przygotowawcze niezbędne do realizacji zadań w 2017 roku.

Wnioski w pierwszym etapie można składać do 31 stycznia 2016 r. Drugi etap naboru trwać będzie do 16 maja 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.