Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury skierowało do premiera Donalda Tuska wystąpienie, w którym rekomenduje powołanie międzyresortowego zespołu do spraw zmian w kulturze, którego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań służących poprawie warunków funkcjonowania sektora kultury w Polsce.

Osobne wystąpienia stowarzyszenie skierowało też Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz Ministry do spraw Równości Katarzyny Kotuli.

– Wystąpienia mają zróżnicowany charakter, ze względu na różne zakresy ich odpowiedzialności. Uznaliśmy, że adresatem naszych postulatów nie może być jedynie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ nie wszystkie sprawy związane z kulturą leżą w jego kompetencjach, a kultura to sprawa całego państwa. Uważamy również, że poprawa sytuacji w polskiej kulturze wymaga wykracza poza kompetencje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wymaga skoordynowanych działań różnych resortów – czytamy w informacji opublikowanej przez stowarzyszenie.

Donaldowi Tuskowi działacze stowarzyszenia zwracają uwagę, że oczekiwane i potrzebne podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej dotyczą jedynie wybranych grup zawodowych i pomijają istotne grupy pracowników i pracowniczek sektora kultury, w szczególności pracowników i pracowniczek samorządowych instytucji kultury.

W piśmie skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza stowarzyszenie zwraca uwagę m. in. na liczne dysfunkcje otoczenia prawnego, w którym funkcjonują samorządowe instytucje kultury.

– Od wielu lat mamy do czynienia z sytuacją, w której źródłem prawa w coraz większym stopniu jest orzecznictwo sądów administracyjnych, nie zaś tekst samej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – czytamy w wystąpieniu.

Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk działacze stowarzyszenia zwracają uwagę m. in. na rażąco niski poziom wynagrodzeń w kulturze, spłaszczanie wynagrodzeń w związku z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia oraz brak regulacji wymuszających wzrost wynagrodzeń w kulturze działacze.

Z kolei Ministrze do spraw Równości Katarzynie Kotuli działacze stowarzyszenia zwracają uwagę przede wszystkim na systemowe nierówności dotykające instytucje kultury oraz ich pracowników i pracowniczki, zwłaszcza w odniesieniu do innych grup sektora publicznego.

Pisma podpisali członkowie zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia: Paweł Kamiński, Aneta Majak, Karolina Miżyńska, Agnieszka Pytlik, Piotr Szafrański, Przemysław Waczyński, Łukasz Molski, Justyna Prajs i Agnieszka Sech-Brzóska.

– Wszystkim rekomendujemy opracowane przez nas “Konkrety dla kultury”, tj. rekomendacje dotyczące zmian w kulturze, które ogłosiliśmy w maju tego roku z okazji Dnia Działacza Kultury. Liczymy na to, że rządzący wezmę je pod uwagę wypracowując nowe rozwiązania dla polskiej kultury – informują przedstawiciele Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury.

Treść wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Treść wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza
Treść wystąpienia do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Treść wystąpienia do Ministry do spraw Równości Katarzyny Kotuli
“Konkrety dla kultury” – rekomendacje

One thought on “Stowarzyszenie dyrektorów i dyrektorek pisze do premiera i ministrów

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.