Odwołali Cię ze stanowiska dyrektora instytucji kultury? Uratować Cię przed utratą pracy może wojewoda. Tak jak w przypadku dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przychylił się do decyzji Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwał dotyczących Teatru Polskiego we Wrocławiu. O rozstrzygnięciu poinformował Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, podczas konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj. Wyrok oznacza, że dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezary Morawski pozostaje na stanowisku.

Dyrektor nie odstąpił od realizacji umowy

– Wyrok sądu potwierdza, że analiza stanu prawnego przeprowadzona przez nadzór prawny Wojewody była prawidłowa, a uchwały Zarządu Województwa zawierały błędy – mówił podczas konferencji Wojewoda Paweł Hreniak.

Jak poinformował Wojewoda w szczególności, nie udowodnione zostały zarzuty odstąpienia przez Cezarego Morawskiego od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe i program działania Teatru Polskiego. Oznacza to, iż uchwały podjęte zostały przez Zarząd Województwa z istotnym naruszeniem prawa, co skutkowało koniecznością stwierdzenia ich nieważności przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Wstrzymał a następnie unieważnił

Przypomnijmy. W kwietniu br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Powodem miało być odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe i program działania teatru.

Wojewoda Dolnośląski początkowo wstrzymał uchwałę Zarządu Województwa zaznaczając, że ma 30 dni na rozstrzygnięcie co do jej zgodności z prawem, a następnie unieważnił ją. Zarówno decyzja o wstrzymaniu, jak i unieważnieniu uchwały została zaskarżona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd skargi odrzucił.

Takie działanie Wojewody spowodowało, że odwołanie dyrektora w ogóle nie weszło w życie i Zarząd Województwa nie mógł pozbawić go stanowiska oraz możliwości kierowania teatrem. Orzeczenia są nieprawomocne, ale jeśli się uprawomocnią, to Cezary Morawski będzie pełnił funkcję dyrektora Teatru Polskiego do końca okresu powołania, tj. do 2020 roku.

Paweł Hreniak dał przykład innym?

Nie pamiętam innego przypadku w skali kraju, aby wojewoda jako organ nadzoru nad samorządami wstrzymał a następnie uchylił zarządzenie lub uchwałę w sprawie odwołania dyrektora instytucji kultury. Zwykle jest tak, że dyrektor zostaje odwołany i jeśli stało się to z naruszeniem prawa, to musi sam walczyć o swoje racje w sądzie. Zanim zapadnie orzeczenie mija najczęściej wiele miesięcy. Dyrektor jest w tym czasie pozbawiony stanowiska i zatrudnienia. Jeśli nawet sąd przyzna, że do odwołania doszło z naruszeniem prawa, nie jest przywracany do pracy. W sądzie pracy może ew. otrzymać zadośćuczynienie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wojewoda Dolnośląski pokazał, że można inaczej. Tylko ciekawe, ilu dyrektorów instytucji kultury w naszym kraju może liczyć na tak spektakularną i błyskawiczną reakcję wojewody?

Fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.