Burmistrz Makowa Mazowieckiego Tadeusz Ciak pod pretekstem zmiany przepisów odwołał dyrektorkę Miejskiego Domu Kultury. W oświadczeniu wydanym dla potrzeb mediów burmistrz powołał się na przepisy, które nie dotyczą MDK. Niewykluczone też, że zarządzenie o odwołaniu zostało podjęte z naruszeniem prawa.

Tadeusz Ciak (na fot.), burmistrz Makowa Mazowieckiego zarządzeniem z 30 listopada 2015 r. odwołał wieloletnią dyrektorkę Miejskiego Domu Kultury Bożenę Pawłowską. Lokalnym mediom burmistrz przesłał oświadczenie, w którym jako powód odwołania podał… przepisy o zmianie ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz w oświadczeniu przywołał art. 8 ust. 4 ustawy z 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, w myśl którego dyrektorzy samorządowych instytucji kultury powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na czas nieokreślony mieli pozostać na zajmowanym stanowisku nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upłynął z końcem 2014 r.

Jak twierdzi burmistrz Tadeusz Ciak, który pełni urząd od roku, jego poprzednik powinien był powołać dyrektorkę na kadencję trwającą od 3 do 7 lat. Jak twierdzi obecny burmistrz odwołał dyrektorkę w celu „przywrócenia obowiązującego stanu prawnego”.

Jednocześnie burmistrz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora jednej z pracownic Miejskiego Domu Kultury oraz ogłosił konkurs.

Argumentacja burmistrza kłóci się zarówno z prawem, jak i zdrowym rozsądkiem.

Przede wszystkim dlatego, że przywołany przepis nie miał zastosowania do dyrektorki Miejskiego Domu Kultury. Przywołania przez burmistrza ustawa (art. 8. pkt 6.) wyłączyła jego stosowanie w przypadku dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Przepis miał zastosowanie do centrów kultury, muzeów i galerii.

Co do tego, ze Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowiecki jest właśnie domem kultury a nie np. centrum kultury nie ma wątpliwości zarówno ze względu na nazwę, jak i sposób finansowania – dotacja podmiotowa dla MDK w budżecie Makowa Mazowieckiego jest umieszczona w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ponadto oświadczenie Tadeusza Ciaka rozbiega się z rzeczywistością, bo gdyby burmistrz rzeczywiście chciał „przywracać obowiązujący stan prawny”, to przywołałby cytowany w oświadczeniu przepis w swoim zarządzeniu. Tymczasem w dokumencie tym nie ma odwołania do art. 8 ust. 4 ustawy z 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ani do jakiegokolwiek innego przepisu tej ustawy.

W samym zarządzeniu brakuje też odwołania do kluczowego przepisu tj. art. 15 ust. 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Z tekstu zarządzenia nie wynika również czy zgodnie z tym przepisem burmistrz zasięgnął opinii związków zawodowych działających w MDK (jeśli takie funkcjonują) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych – bez względu na to, czy odwołana dyrektorka do takiego należała. Jeśli tak się nie stało, to zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa i jako takie jest z mocy prawa nieważne. Pani dyrektor Bożenie Pawłowskiej pozostaje to sprawdzić i zaskarżyć zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jako redaktor MenedżeraKultury.pl oraz prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zwróciłem się z pytaniem do burmistrza o to, czy dopełnił obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. O otrzymanej odpowiedzi niezwłocznie poinformuję.

Fot. www.makowmazowiecki.pl

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.