Trwa rekrutacja na ostatnie w tym roku szkolenia z pisania wniosków do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbędą się w grudniu w dwóch lokalizacjach.

Pierwsza edycja warsztatów pisania wniosków do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się w pierwszych dniach listopada w Opolu, Wrocławiu (na fot.) i Swarzędzu. Łączna frekwencja na szkoleniach sięgnęła ok. 80 osób.

Kolejne, ostatnie już w tym roku, warsztaty zaplanowano na 8 grudnia w Chorzowie oraz 12 grudnia w Warszawie.

Orientacyjny program warsztatów:

  • Po co i dlaczego piszemy wnioski do programów dotacyjnych?
  • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ich budżety
  • Nowe programy MKiDN
  • Programy finansowane przez MKiDN realizowane przez państwowe instytucje kultury
  • Jak przebiega procedura oceny wniosków w programach MKiDN?
  • Jak napisać wniosek tak, żeby trafiał w kryteria?
  • Inne źródła finansowania projektów kulturalnych, w tym dotacje finansowane przez podmioty niepubliczne
  • Indywidualne konsultacje projektów!

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł + VAT, tj. 369 zł brutto w przypadku szkolenia w Chorzowie oraz 325 zł + VAT, tj. 399,75 zł w przypadku szkolenia w Warszawie (instytucje publiczne mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT).

Uczestnicy oprócz udziału w zajęciach otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek, przerwy kawowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Żeby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić elektroniczny formularz. Po wypełnieniu formularza zgłaszający otrzymają wiadomość e-mail zawierający treść zgłoszenia. Należy ją wydrukować, podpisać i zeskanować a następnie wysłać na adres: menedzerkulturypl@gmail.com. Szczegółowe instrukcje znajdują się w formularzu.

Warsztaty pisania wniosków – formularz rejestracyjny

Prowadzący warsztaty: Paweł Kamiński

Doświadczony menedżer i animator kultury. W przeszłości dziennikarz i samorządowiec. Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej k. Wrocławia. Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.

Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury oraz ekspert w projekcie Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

Był członkiem Zespołu Sterującego Programu Kultura Dostępna 2017. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki pt. „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.