Książka pt. „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” to lektura obowiązkowa dla dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury, ale również dla urzędników i specjalistów odpowiedzialnych za nadzór nad instytucjami kultury i realizację lokalnych polityk kulturalnych. Uwaga! Artykuł archiwalny. Od września 2021 r. dostępne jest nowe – trzecie – wydanie książki – kliknij poniżej!

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Książka odpowiada na bardzo konkretne i praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury: od utworzenia instytucji kultury, tworzenia statutu, powołania i odwołania dyrektora, po likwidację lub ewentualne połączenie z inną instytucją. Publikacja dotyka również takich kwestii, jak organizacja wewnętrzna instytucji oraz relacje dyrektorów i organizatorów.

Funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, to materia dość płynna. W owej „mętnej wodzie”, wśród mielizn, wodorostów i coraz gęstszych sieci zastawianych przez organizatorów, nie najgorzej radzą sobie szczupaki. Dość powszechnie giną jednak płotki… zwłaszcza w pierwszych miesiącach po każdych wyborach samorządowych.

Praktycznie każdy rozdział książki zawiera odnośniki (w wersji elektronicznej aktywne linki) do aktów prawnych, orzeczeń sądów, rozstrzygnięć nadzorczych lub innych dokumentów. To pierwsza tego typu publikacja napisana przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem a nie prawników, którzy nigdy samodzielnie nie zarządzali instytucjami kultury.

– Od czasu gdy działa współtworzone przez mnie Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury a także mój serwis MenedżerKultury.pl praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie zadzwonił ktoś z Polski, żeby o coś zapytać lub poprosić o pomoc w sprawie odwołania, połączenia instytucji lub trudnych relacji z organizatorem – mówi Paweł Kamiński, autor książki.

– Praca osób zajmujących się zarządzaniem instytucjami kultury często przypomina chodzenie po polu minowym. Przepisy są niejasne. W coraz większym stopniu stosując je trzeba odwoływać się do orzecznictwa. Panuje też deficyt źródeł wiedzy na temat działalności kulturalnej. Niewielu jest również prawników, którzy znaliby specyfikę funkcjonowania instytucji kultury. Dlatego postanowiłem uporządkować i uszczegółowić wiedzę, z którą mierzę się od kilku lat – tłumaczy Paweł Kamiński.

Książka powstała bez udziału pieniędzy publicznych a w jej wydanie nie była zaangażowana żadna instytucja ani organizacja.

W 2017 roku “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” znalazła się na liście najlepiej sprzedających się publikacji wydawnictwa Ridero IT Publishing.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi – Kup książkę!
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” ze strony Ridero.pl można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). W razie problemów można dzwonić na infolinię Ridero.pl – tel. 12 881 28 01.

Przeczytaj spis treści
 • Dlaczego „Instrukcja obsługi”?
 • „Mętna woda” w kulturze
 • Tworzenie instytucji kultury
 • Kto może utworzyć instytucję kultury?
 • Jakim dokumentem można utworzyć instytucję kultury?
 • Jakie są obowiązki organizatora wobec tworzonej instytucji?
 • Statut instytucji kultury
 • Kto nadaje statut instytucji kultury?
 • Co powinien zawierać statut instytucji kultury?
 • Wskazanie ustaw i rozporządzeń, na podstawie których działa instytucja
 • Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 • Określenie źródeł finansowania
 • Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 • Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadania statutu?
 • Czy instytucja kultury może prowadzić działalność sportową?
 • Organizacja wewnętrzna
 • Kto decyduje o strukturze organizacyjnej instytucji?
 • Czy statut powinien zawierać schemat organizacyjny instytucji?
 • Czy statut może określać jednostki wewnętrzne instytucji?
 • Kto ustala liczbę zastępców dyrektora?
 • Kto wskazuje osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności?
 • Kto decyduje o przystąpieniu instytucji kultury do wspólnej obsługi?
 • Powołanie dyrektora instytucji kultury
 • Jak powołać dyrektora?
 • Czy konieczny jest konkurs?
 • Jak zorganizować konkurs?
 • Jaka jest rola komisji konkursowej?
 • Czy organizator musi uszanować rekomendację komisji?
 • A jeśli bez konkursu?
 • Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
 • Co dalej?
 • Czy instytucją kultury może kierować p.o. dyrektora?
 • Czy instytucją kultury musi zarządzać dyrektor?
 • Relacje między organizatorem a dyrektorem
 • Czy wójt jest pracodawcą dyrektora instytucji kultury?
 • Czy wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora instytucji kultury?
 • Odwołanie dyrektora
 • Kiedy można odwołać dyrektora?
 • Naruszenie prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
 • Choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków
 • Utrata zaufania
 • Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń jest konieczne?
 • A co jeśli dyrektor nie należy do żadnej organizacji?
 • A jeśli w gminie nie działają żadne stowarzyszenia?
 • Czy można odstąpić od zasięgania opinii jeśli dyrektor został powołany w wyniku konkursu?
 • Czy zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora instytucji kultury można zaskarżyć do sądu administracyjnego?
 • Łączenie instytucji kultury
 • Jak połączyć instytucje kultury?
 • Jak połączyć ośrodek kultury z biblioteką?
 • Jak połączyć ośrodek kultury z muzeum?
 • Kto będzie kierował instytucją powstałą w wyniku połączenia?
 • Czy dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonych instytucji?
 • Likwidacja instytucji kultury
 • Jak zlikwidować instytucję kultury?
 • Połączenie poprzez likwidację?
 • Czy można zlikwidować instytucję kultury i przekazać jej zadania komórce organizacyjnej urzędu gminy?
 • Zamiast zakończenia
Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi – Kup książkę!

52 thoughts on ““Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – musisz ją przeczytać!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.